I Aalborg sender vi løbende informationer ud til vejlederne for at understøtte processen.Ligeledes afvikler vi også årligt informationsmøde, fælles informations og kick-off møde med opgavegennemgang, spørge- og sparringtime, samt kurser i LEGO-Mindstorm for...